Vi ses på e-Hälsa+MVTe 2024

Välkommen till e-Hälsa+MVTe den 24–25 januari på Kistamässan, Stockholm. Sveriges Arbetsterapeuter är samverkanspartner och med vår VIP-kod får du 50 % rabatt på biljetterna.

e-Hälsa+MVTe är Sveriges största och enda heltäckande mässa och konferens för alla som leder utvecklar och effektiviserar e-hälsa och välfärdsteknologi. Extra välkommen är du till följande spännande seminarium som modereras av förbundsordförande Ida Kåhlin:

En transition som bidrar med nya möjligheter – erfarenheter från utveckling och prövning av en ny internetbaserad intervention
Välkomna att inspireras av högaktuell forskning som innoverar och kan bidra till reflektion om hur nya internetbaserade interventioner har potential att påverka framtidens arbetsterapi, men även hälso- och sjukvård i stort. För att vi ska lyckas med omställning till Nära vård behöver vi våga vara öppna för nya arbetssätt som möjliggör att kompetens och resurser används på ett hållbart sätt med god kvalitet i det komplexa digitala hälso-och sjukvårdslandskapet. Medverkar gör professor Maria Larsson-Lund och Ida-Maria Barchéus, doktorande, Luleå tekniska universitet. 

Det lönar sig att vara medlem

Med vår VIP-kod så bjuder vi på entrén och du får 50 % rabatt på konferensbiljetterna. Koden hittar du på Min sida.