Till minne av Åke Lindström

Det är med stor sorg jag har tagit emot beskedet att Åke Lindström avlidit efter en längre tids sjukdom i en ålder av 78 år.Åke Lindström hade en mycket stor betydelse för utvecklingen av Sveriges Arbetsterapeuter som förbund och för vår centralorganisation Saco. Ända sedan början av 1970-talet visade Åke i olika förhandlingssammanhang, med mot- och medparter, värdet av arbetsterapi och arbetsterapeuters kompetens. Under många år var han kansli- och förhandlingschef för de tre Sacoförbunden Sveriges Arbetsterapeuter (dåvarande FSA), DIK, och Naturvetarna. I mitten av 1980-talet var han en av dem som tog det första spadtaget inför byggandet av den gemensamma fastigheten Akademikerhuset i Nacka. Från mitten av 1990-talet var han ordförande i Akademikeralliansen och förhandlade i den rollen för samtliga ingående Sacoförbund på den kommunala sidan.

Under hela trettio år var Åke ledamot i Sacos styrelse (1979–2009) och han värnade alltid akademikernas bästa. Att samarbeta över förbundsgränser för att öka nyttan av det fackliga medlemskapet var viktigt för Åke. Han var en av initiativtagarna till det delägda Akademikertjänst AB, där bland annat bolaget Akademikerförsäkring ingår, ett bolag som bidragit till att medlemmarna kan ges kvalitativa och prisvärda försäkringar.

Vid otaliga utbildningstillfällen, konferenser och möten delade Åke frikostigt med sig av sina kunskaper och erfarenheter till Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar, förtroendevalda och kanslianställda. Många är vi som har berörts och inspirerats av Åkes engagemang.

Åke var gift med Inga-Britt Lindström som var Sveriges Arbetsterapeuters ordförande under åren 1978–2008. Vid fullmäktige 2012 utsågs Åke tillsammans med Inga-Britt till hedersmedlem i förbundet.

Jag minns Åke som en varm, omtänksam och generös person. Mina tankar går till Inga-Britt och sönerna med familjer.

Ida Kåhlin
Förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter