Tack för i år, du är viktig för oss!

Snart lämnar vi ett år fyllt av många oroshärdar och blickar framåt mot förhoppningsvis ljusare tider. Från Sveriges Arbetsterapeuter vill jag säga något som är självklart för förbundet, men som vi kanske inte säger tillräckligt ofta: Tack för att du är medlem!

Med ditt stöd, medlemskap och i din profession gör du inte bara en viktig insats varje dag ute på arbetsplatserna. Du ger oss muskler när vi arbetar för att påverka beslutsfattare, vare sig det är lokala arbetsgivare eller politiker på riksnivå. Tack vare dig, lyssnar centrala myndigheter på vad vi säger och vi är någon att räkna med!

Du ger oss möjlighet att hålla kompetensutvecklande webbinarier, utveckla en ny specialistutbildning, erbjuda en betydande kurs- och förlagsverksamhet och ge rådgivning i fackliga frågor. Varje dag kan vi hjälpa kollegor runt om i landet med frågor om lön, arbetsrätt och arbetsmiljö. Så tack till dig – du möjliggör allt detta med ditt medlemskap!

Nästa år den 22–23 november är det dags för förbundets fullmäktige. Då samlas ett 80-tal förtroendevalda som utses vid kretsarnas årsmöten och av Sveriges Arbetsterapeutstudenter för att välja förbundsstyrelse och besluta om vilka frågor och vilken inriktning förbundet ska jobba med framöver – en jätteviktig och spännande uppgift!

Vi har en utmanade och spännande tid framför oss, men också en tid av oändliga möjligheter för vår profession. Med det sagt önskar jag er alla en god jul och ett gott nytt år!

Ida Kåhlin, förbundsordförande