Ta hand om din psykiska hälsa med hjälp av ny försäkring!

Psykisk ohälsa blir allt vanligare och många akademiker mår dåligt på grund av oro, stress, nedstämdhet och depression. Men det många inte vet är att det är bra att göra något åt psykisk ohälsa tidigt – innan det påverkar dig så mycket att du får svårt att arbeta.

Nästan hälften av alla som blir sjukskrivna en längre tid blir det eftersom de mår dåligt psykiskt. Därför har Sveriges Arbetsterapeuter tillsammans med Akademikerförsäkring tagit fram en hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa – för att göra det lättare att ta hand om dig och ditt psykiska välmående.

Försäkringen ingår kostnadsfritt i ditt medlemskap för dig som är yrkesverksam medlem. För studentmedlemmarna ingår ett samtalsstöd i medlemskapet: Tusen frågor – ett nummer.

Med Akademikerförsäkrings nya försäkring kan du få upp till 6 kostnadsfria samtal med legitimerad psykolog.

Läs mer om den nya medlemsförmånen här.