Nyhet i förlaget! Checklista vid kognitiva svårigheter i aktivitetsutförandet

Checklistan används som observationsunderlag för bedömning av ADL-förmåga. Den är främst avsedd att tillämpas tillsammans med ADL-Taxonomin® men kan även användas för observation av andra aktiviteter. Checklistan kan användas i olika verksamheter och på alla vårdnivåer med personer som har aktivitetsbegränsningar till följd av kognitiva svårigheter.