Ny rapport om rehabilitering i hemmet

Ta del av SKR:s nya rapport "Rehabilitering i hemmet – en kartläggning av rehabilitering i hemmet och dess effekter på individ, närstående och verksamhet", som Sveriges Arbetsterapeuter varit delaktiga i framtagandet av.

Rapporten syftar till att kartlägga förekomsten av rehabilitering i hemmet, fördjupa kunskapen kring hur arbetet kan bedrivas samt identifiera vilka framgångsfaktorer som kan förklara ett positivt resultat. 

Målsättningen med rapporten är att den ska ge ett lättillgängligt kunskapsunderlag som etablerar en tydlig bild av arbetet med rehabilitering i hemmet idag samt fungerar som en inspirationskälla för verksamheter som överväger att införa team för rehabilitering i hemmet.

Gynnsamma förutsättningar för ett positivt utfall av rehabilitering i hemmet handlar enligt rapporten bland annat om att:

  • beslutsfattare och ledning ger ett långsiktigt stöd till arbetet,
  • teamet ges möjlighet att arbeta ihop och allas kompetens tas tillvara,
  • det finns ett systematiskt och strukturerat arbetssätt inom insatsen,
  • individens övriga hälsa främjas och anpassningar görs utifrån eventuell samsjuklighet, och
  • att individen är motiverad att delta i och genomföra insatsen.

Läs rapporten på SKR:s webbplats.