Ny rapport om arbetsterapi inom regional och kommunal primärvård

Arbetsterapeuters kompetens är en avgörande pusselbit i den nära vården, men det finns gemensamma utmaningar och brister när det gäller arbetsterapeutens uppdrag inom såväl regional som kommunal primärvård, och det framkommer också skillnader mellan huvudmännen. Det visar förbundets nya rapport som du nu kan ta del av.

Rapporten Arbetsterapi inom regional och kommunal primärvård. En kartläggning av uppdrag och förutsättningar för arbetsterapeutiska insatser i den nära vården bygger på en enkätundersökning som förbundet har gjort bland arbetsterapeuter som arbetar inom regiondriven och/eller kommunal primärvård. Rapporten ger fördjupad kunskap om arbetsterapeuters förutsättningar att med kvalitet arbeta utifrån sin legitimation, kompetensbeskrivning och etisk kod oavsett huvudman.

– Rapporten är unik i sitt slag, men resultatet är tyvärr nedslående på många sätt, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande. Resultatet visar på brister inom såväl kommunal som regionsdriven primärvård, men även att det finns omotiverade och oroande skillnader beroende på huvudman. Detta är utmaningar som vi – professioner, beslutsfattare, huvudmän och andra relevanta aktörer – inte kan blunda för.