Nära vård-frukost 4 april

Ät frukost med oss 4 april klockan 07.30. Tema: SKRs kartläggning om rehabilitering i hemmet.

4

 

Titeln är : Rehabilitering i hemmet - En kartläggning av rehabilitering i hemmet och dess effekter på individ, närstående och verksamhet.

 

Genom att förlägga insatserna i hemmet kan rehabilitering bli mer personcentrerad och bidra till en mer nära vård. Men hur vanligt är arbetssättet, hur kan arbetet bedrivas, och vilka framgångsfaktorer kan förklara ett positivt utfall? SKR har kartlagt rehabilitering i hemmet i kommuner och regioner och tagit fram en skrift som ska fungera som inspiration för verksamheter som vill påbörja eller utveckla sitt arbete med rehabilitering i hemmet.

 

Vid denna Nära vård-frukost presenteras rapporten och ett samtal modereras av Ida Kåhlin utifrån rapportens innehåll tillsammans med Lisbeth Löpare Johansson, SKR, en av författarna av rapporten.

Varmt välkomna till en inspirerande frukost!

Anmäl dig här!