Årets första Nära vård-frukost 31 januari

Ät frukost med oss 31 januari klockan 07.30. Tema: Uppdragsbeskrivningar i den nära vården.

Utifrån den kartläggning av uppdrag och förutsättningar för arbetsterapeutiska insatser i den nära vården som genomförts framkom att de uppdragsbeskrivningar som lägger grunden för arbetsterapeutiska insatser upplevs bland arbetsterapeuterna som otydliga. Många som besvarade enkäten lyfte att de helt saknar uppdragsbeskrivning.

I detta frukostwebbinarium lyfter vi olika exempel på arbete med uppdragsbeskrivningar i den nära vården.

Vi får inspireras av Expeditionsresan- ett projekt i Örebro som handlar om en policy för rehabilitering som Sara Brorsson med kollegor berättar om. Vi får även inspiration av Catrin Knutsson som berättar om arbetet med framtagandet av en professionsbeskrivning för arbetsterapeuter vid en vårdcentral inom region Skåne.

Detta webbinarium är tänkt ha fokus på diskussion och att vi kan lära av och med varandra. De som deltar, både presentatörer och åhörare, bjuds in att delta i diskussionen efter presentationerna.

Varmt välkomna till en inspirerande frukost!

Här kan du anmäla dig!