Välkommen till höstens första Nära vård-frukost

14 september äger höstens första Nära vård-frukost rum. Evidensbaserad arbetsterapi är temat för träffen.

Välkommen att bland annat inspireras av doktorand Lena Johansson som berättar om sin forskning. Lena Johansson är leg. arbetsterapeut med erfarenhet främst från strokerehabilitering och kommunal vård och har ett särskilt intresse för reablement, personcentrerad vård, strokerehabilitering och aktivitetsbaserade strategier vid kognitiva sjukdomar.

Vi får även höra om forskarskolan ”Nära vård i sydöstra sjukvårdsregionen och dess kommuner” vid Linköpings universitet där doktoranderna och leg. arbetsterapeuterna Jessica Vollertsen och Erika Högstedt presenterar sina projekt

Läs mer om träffen och anmäl dig!