Medlemmar får 20 % extra rabatt på OBQ11 under hela december

Omslagsbild OBQ11

"Självskattad aktivitetsbalans (OBQ11)" är ett screeninginstrument med 11 påståenden där personen själv gör en skattning av sin aktivitetsbalans. Under december får medlemmar 20 % extra rabatt på medlemspriset vid beställning av OBQ11.

Personen besvarar påståendena i OBQ11 utifrån en fyrgradig skattningsskala med det alternativ som bäst överensstämmer med hur hen upplever sin nuvarande situation. Manualen innehåller introduktion, utveckling och forskning, tillämpningsprocess, två fallbeskrivningar, påståendens mappning till ICF samt instrumentets olika formulär.

OBQ11 är användbart för vuxna och kan användas som underlag för fortsatt arbetsterapeutisk intervention. Instrumentet har god validitet och reliabilitet.

I den här filmen presenteras författarna Carita Håkansson och Petra Wagman instrumentet. 

Den 1–31 december erbjuder vi dig som medlem 20 % rabatt på ordinarie medlemspris. Det rabatterade priset är 384 kronor inklusive moms och porto (ordinarie medlemspris 480 kr) och kan ej kombineras med andra rabatter.

Erbjudandet gäller enbart medlemmar och när du anger kampanjkod ”DEC23”. Priset justeras på fakturan.

Beställ OBQ11 här


Läs också gärna artikeln Den svåra konsten att få ihop det, Tidskriften Arbetsterapeuten nr 2, 2022. ​​