Mathilda Björk är Sveriges första vetenskapliga råd i arbetsterapi

Vi gratulerar Mathilda Björk, professor i arbetsterapi vid Linköpings universitet, som nyligen har blivit utsedd till Sveriges första vetenskapliga råd i arbetsterapi. De vetenskapliga råden bistår Socialstyrelsen med till exempel kunskapsunderlag, expertutlåtanden eller bedömningar, och medverkar vid brådskande frågor och ärenden inom myndighetens uppdrag.

Socialstyrelsen har behov av extern expertkunskap inom en rad områden och de vetenskapliga råden är en viktig resurs. Ett vetenskapligt råd utgörs av en fysisk person som utses av myndighetens generaldirektör. Mathilda Björk, professor och ämnesföreträdare i arbetsterapi, proprefekt forskning vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) forskningsledare, vid Linköpings universitet, har nu blivit utsedd till vetenskapligt råd i arbetsterapi. 

– Uppdraget som vetenskapligt råd hos Socialstyrelsen känns som en spännande och viktig uppgift, säger Mathilda. Jag ser fram emot att kunna bidra inom området arbetsterapi, särskilt i en tid av omvälvningar inom hälso- och sjukvården samt samhället som helhet.

Förbundsordförande Ida Kåhlin:

– Detta är ett viktigt och historiskt beslut som stärker arbetsterapin som profession och ämne, men även hela rehabiliteringsområdet ur ett nationellt perspektiv. Detta är något som vi i Sveriges Arbetsterapeuter arbetat mycket och länge för. Vi ser fram mot samarbetet med Mathilda Björk i hennes nya roll som vetenskapligt råd.