Malin Nordstrand ny ordförande i Akademikertjänst

Vi gratulerar Malin Nordstrand, Sveriges Arbetsterapeuters förbundsdirektör, som idag valdes till ordförande i Akademikertjänst.

- Det är ett viktigt och roligt uppdrag, jag ser fram emot att fortsätta utveckla samarbetet för medlemmarnas bästa tillsammans med mina kollegor i Akademikertjänsts styrelse, säger Malin Nordstrand.

Akademikertjänst bildades 1990 och består av två dotterbolag: Akademikerförsäkring och Akademikermedia & Utbildning. De två bolagen tar fram affärslösningar som ökar medlemsnyttan och ger medlemmarna sociala och privatekonomiska mervärden.

Akademikerförsäkring bildades 1993 och verkar som försäkringsförmedlare för att kunna samordna och förhandla fram bättre försäkringslösningar för medlemmarna till lägre priser.

Akademikermedia & Utbildning bildades 2006 och ger bland annat ut Chefstidningen, som skriver om ledarskap, organisation och HR för akademiker.

Akademikertjänst ägs tillsammans av Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Farmaceuter.

Läs mer om Akademikertjänst!