Luncha med facket 9 mars: Kränkande särbehandling

Välkommen att luncha med facket den 9 mars klockan 12.00-12.45.

Nedsättande ord, rykten, förlöjliganden, sexistiska skämt och utanförskap. Kränkande särbehandling kan uttryckas på många vis.

Vad är arbetsgivarens ansvar om kränkande särbehandling förekommer på arbetsplatsen?

Vad har du för skydd och rättigheter om det förekommer kränkande särbehandling på din arbetsplats?

Under detta Luncha med facket går vi tillsammans igenom vad vi kan göra för att motverka kränkande särbehandling och främja en god arbetsmiljö!

Mötet leds av Michael Sahlin, central ombudsman.

Här anmäler du dig till träffen!