Luncha med facket 22 februari: Friskfaktorer

Välkommen till Luncha med facket och tema friskfaktorer den 22 februari klockan 12.00-12.45.

Hur stärker man starka och svaga friskfaktorer? Alla i organisationen behöver agera utifrån en samsyn om att vilja vara en frisk och attraktiv arbetsplats. Friskfaktorer behöver finnas på organisatorisk och central nivå samt i verksamhetens operativa nivå, och dessa behöver samarbeta. 

Lunchträffen leds av Raul Holmgren, central ombudsman.

Anmäl dig här!