”Klarar man inte tid blir det problem i alla delar av vardagen”

Kerstin Kåwe sitter vid ett skrivbord med papper och penna för händerna.
Kerstin Kåwe, specialistarbetsterapeut på minnesmottagning i Region Värmland, tycker att "KaTid® – Vuxen och Senior" ger information om personens vardag, i förhållande till tid, på ett unikt sätt.

Specialistarbetsterapeuten Kerstin Kåwe använder sig av "KaTid® – Vuxen och Senior" i sitt utredningsarbete på en minnesmottagning i Region Värmland. I februari 2024 ger Sveriges Arbetsterapeuters Akademi för första gången en kurs i Vuxen och Senior-versionerna av KaTid®.

Kerstin har arbetat som arbetsterapeut i 33 år och på minnesmottagningen sedan 1998. Specialist i arbetsterapi blev hon 2009. Hon kom i kontakt med bedömningsmetoden KaTid® – Vuxen och Senior i sitt arbete med demensutredningar.

 – Jag hörde talas om ett projekt kring KaTid® – Vuxen och Senior och blev sugen på att hjälpa till att samla in data. Det är en självklarhet för mig att använda evidensbaserade bedömningsinstrument i mitt arbete och det här gav mig möjligheten att få prova ytterligare ett.

Kerstin anmälde sig till projektet och blev senare också forskningsassistent. När datainsamlingen upphörde var det givet för Kerstin att fortsätta ha kvar KaTid® – Vuxen och Senior i sitt testbatteri. Utöver KaTid® använder hon sig av bland annat Veckoplanering i kalender (WCPA) och AMPS.

KaTid® ger information om personens vardag, i förhållande till tid, på ett unikt sätt.

Ofta säger läkare att anhöriga har beskrivit att personen fungerar självständigt i hemmet, men när Kerstin använder KaTid® framkommer det ändå stora brister i att hantera tiden.

– För att vara självständig i vardagen behöver man inte bara förstå klockan och vilken tid den visar för tid utan också hur det hänger ihop med vad som händer härnäst och vad man kan tänkas hinna göra innan dess. Sådant kan jag fånga upp med KaTid®, på ett annat sätt än andra instrument.

Bedömningen går snabbt och enkelt att göra

Kerstin tycker att KaTid®-bedömningen går snabbt och enkelt att göra och den kräver heller inte någon större administration efteråt. Trots detta tycker hon att KaTid® ger mycket information som kan generera i vidare insatser. Efter utredningen är Kerstin med på ett ”efter diagnos”-möte där lämpliga åtgärder diskuteras tillsammans med patient och närstående, exempelvis kompensatoriska åtgärder som förskrivning av tidshjälpmedel. Med hjälp av KaTid®-bedömningen blir det lättare att rikta stödet mot de delar kring tid som behöver stöttas upp.

Om det behövs finns tid för fler uppföljande samtal och om patienterna behöver ytterligare stöd överförs de till kommunernas demensteam runt om i Värmland. Där finns ofta en arbetsterapeut. Vid överrapporteringen ger KaTid®-bedömningen mer konkret information gällande svårigheterna kopplat till tid.

Kerstin vill uppmuntra arbetsterapeuter som arbetar med vuxna och äldre med svårigheter kring tidshantering att börja använda KaTid®.

– KaTid® ger information om personens vardag, i förhållande till tid, på ett unikt sätt. Eftersom tidsuppfattningen påverkar alla delar av vardagen är det viktigt att det inte faller bort. Tid är grundläggande i aktivitet, klarar vi inte tid blir det problem i alla delar av vardagen.

Att använda ett evidensbaserat bedömningsinstrument gör att Kerstin blir säker på att det hon bedömer faktiskt har bedömts. Hon vet vad syftet med olika frågor hon ställer är och att inga områden glöms bort.

– Jag säger ofta till mina kollegor att vi behöver använda bedömningsinstrument mer, eftersom det underlättar analysen av vad vi sett. Det blir också lättare att dokumentera efteråt.

Vill du också börja använda KaTid® – Vuxen och Senior?

Nästa kurs går den 6–7 februari 2024 på distans och du anmäler dig senast den 16 januari. Läs mer och anmäl dig här.

Det lönar sig att vara medlem!

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid kursantagning. 

Bli medlem nu!