Gör dina val med hjälp av Avtalats rådgivningstjänst

Från den 1 oktober finns nya upphandlade pensionsbolag för dig som är privatanställd och har tjänstepensionen ITP. Passa på att använda Avtalats digitala och kostnadsfria rådgivningstjänst för att få hjälp med de val du kan göra.

Du som jobbar som tjänsteman på en arbetsplats med kollektivavtal har tjänstepension ITP. Det innebär att du får extra pengar inbetalda till din pension, förutom den allmänna pensionen. Med ITP får du, förutom pengar till din pension, även andra försäkringar som hjälper dig ekonomiskt om du till exempel skulle bli sjuk. Det ingår också en försäkring som ger dina efterlevande ersättning om du skulle dö. Dessutom finns det en möjlighet att lägga till ytterligare skydd om behovet finns.

I rådgivningstjänsten får du reda på vad och hur du kan göra. Råden du får är kostnadsfria och Avtalat tjänar inga pengar på tjänsten. Du besvarar frågor om din familjesituation och ekonomi och får personligt anpassade råd för att välja:

  • Pensionsbolag och sparform.
  • Nivå på ersättning om du blir långvarigt sjuk.
  • Nivå på ersättning till din familj om du dör.

Rådgivningstjänsten finansieras via Avtalat med syfte att informera om kollektivavtalad pension och försäkring. Avtalat får ingen provision eller annan ersättning.

Läs mer på Avtalats webbplats.