Förhandlingar i hamn om förändringar i avtalen mellan Saco-S och Arbetsgivarverket

Förhandlingar om förändringar i avtalen mellan Saco-S och Arbetsgivarverket avslutades lördagen den 30 september. De nya bestämmelserna omfattar flera förbättrade medlemsvillkor, bland annat möjligheten till extra pensionsavsättning och utökad flexibilitet att växla semestertillägget mot lediga dagar.

Förhandlingarna innehåller många och komplexa frågor.

Förutom utökade villkor kring pensionsavsättning och flexibilitet gällande semestertillägg får nu medlemmar högre ersättning vid arbetsskada och större trygghet vid händelse av omlokalisering av myndigheten.

Under kommande år kommer dialog fortsätta föras med hänsyn till det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld och risken för kriser som kräver att parterna på statlig nivå arbetar tillsammans för att hitta konstruktiva lösningar och relevanta villkor.

Alla ändringar i avtalet gäller från 1 januari 2024. 

Läs mer på Saco-S webbsida om förhandlingarna.