Examenstillstånd till Uppsala universitet

Vi gratulerar Uppsala universitet som fått examenstillstånd för arbetsterapeutexamen och nu blir det nionde lärosätet i Sverige med den examensrätten. Arbetsterapeutprogrammet kommer att starta hösten 2024.

Beslutet fattades av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) den 28 februari 2023. Ansökningsprocessen har pågått sedan oktober 2021 då den första ansökan gjordes. En komplettering gjordes under 2022 avseende två bedömningsområden. UKÄ:s och de sakkunnigas bedömning är enligt beslutet, att Uppsala universitet har de förutsättningar som krävs för att ge arbetsterapeutexamen och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen.

– Med tanke på den stora brist som råder på arbetsterapeuter runt om i landet är detta ett mycket välkommet beslut från UKÄ, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.

Arbetsterapeutprogrammet vid Uppsala universitet har två profilområden: Hälsofrämjande och preventiv arbetsterapi samt Innovationer i arbetsterapi. Med dessa profilområden antar programmet ett utvecklingsperspektiv på yrkesutövningen.