En hållbar lösning med cirkulär IT

Nu kan vi med hjälp av Nordway Store bidra till det cirkulära samhället. Här kan du köpa begagnade datorer, smartphones och andra IT-produkter.

Nordway Stores tekniker går igenom, rekonditionerar och ger nytt liv åt produkterna som de sedan säljer vidare till företag och privatpersoner. På detta vis bidrar de till att öka livstiden på elektronik och att spara på jordens resurser och minska utsläppen av växthusgaser. 

Läs mer om medlemserbjudandet här!