Ditt svar på löneenkäten är viktigt!

Årets löneenkät startar den 12 oktober. Det är viktigt att du tar dig tid att svara eftersom resultatet från enkäten utgör statistiken i Saco lönesök, vilket är ett ovärderligt stöd inför ditt lönesamtal. Enkäten stänger den 24 november.

I början av nästa år kan du ta del av resultatet i Saco lönesök och använda statistiken som stöd när du:

  • söker nytt jobb.
  • ska ha lönesamtal.
  • får en ny tjänst eller nya arbetsuppgifter.

 

Om du inte får enkäten

Titta först i skräpposten. Är den inte där, mejla till loneenkat@arbetsterapeuterna.se.