Besök på kretsarnas årsmöten

Vi vet att ni säkert redan är i full gång med att planera kretsens årsmöte, som ju ska äga rum i februari eller mars. Som vanligt behöver vi i god tid era eventuella önskemål om att någon ur förbundsstyrelsen eller kansliet är med på mötet.

Vi deltar gärna – antingen fysiskt eller digitalt – för att lyssna in och diskutera frågor ni vill lyfta, och för att prata om hur vi tillsammans kan fortsätta arbetet för och med medlemmarna.

Vänligen meddela förbundssekreterare Åsa Ehinger senast den 8 januari om ni vill att någon från förbundsstyrelsen eller kansliet är med på hela eller delar av ert årsmöte, så tar vi med det i planeringen för våren.