Årsmöte, mingel och inspiration i Göteborg

Ann Björkdahl föreläser
Docent Ann Björkdahl avslutade kvällen med en inspirationsföreläsning om sin postcovidforskning.

Den 28 mars bjöd Göteborgskretsens styrelse in medlemmarna till årsmöte och inspirationsföreläsning på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Efter mat, mingel och de sedvanliga årsmötesförhandlingarna berättade docent Ann Björkdahl om sin postcovidforskning.

De 22 deltagarna var överens om att det det var väldigt trevligt att kunna träffas fysiskt igen.

– Deltagarantalet var detsamma som det har varit vid digitala möten men det blir ju ett större socialt utbyte när det är ett fysiskt möte, säger Anna Jensdóttir från kretsstyrelsen. Vi i styrelsen tar med oss önskemålet att ordna fler fysiska möten och föreläsningar framöver.

Den gamla och nya styrelsen presenterades ordentligt och det blev avtackning med fina blomsterbuketter. Kvällen avslutades med att universitetssjukhusöverarbetsterapeut docent Ann Björkdahl höll en uppskattad föreläsning på temat Vad har vi lärt oss om konsekvenserna efter covidinsjuknande? – 1-års uppföljning av sjukhusvårdade och patienter från primärvårdsrehab.