Arbetar du med personer som har synnedsättningar?

Omslagen på de tre produkterna i paketet.
"Finna nya vägar"-paketet innehåller tre produkter: användarmanualen till programmet, patientinformation som används i programmet samt användarmanual till det tillhörande självskattningsinstrumentet "Upplevd säkerhet i dagliga aktiviteter".

Den 12 oktober inföll den Internationella Syndagen (World Sight Day), som syftar till att öka medvetenhet om ögonhälsa och blindhet. Det uppmärksammar vi genom ett Månadens bok-erbjudande under oktober där du får skriften "Med sikte mot aktivitet" på köpet när du beställer "Finna nya vägar"-paketet. Passa på!

Finna nya vägar är ett evidensbaserat hälsoutbildningsprogram framtaget av professor Synneve Dahlin-Ivanoff och som har använts i Sverige och även internationellt i mer än 20 år. Syftet med programmet är att ge deltagarna (personer med åldersförändringar i gula fläcken/makuladegeneration) information om ögonsjukdomen, ge tips om aktiviteter i vardagen, diskutera problemlösning och olika aktivitetsstrategier.

I Finna nya vägar-paketet ingår manual till programmet, ett häfte med patientinformation och bedömningsinstrument Upplevd säkerhet i dagliga aktiviteter som används som självskattning före och efter intervention. 

"Med sikte mot aktivitet" på köpet 

När du som medlem beställer Finna nya vägar-paketet och anger kampanjkod ”OKT23” under perioden 1–31 oktober 2023 får du även skriften Med sikte mot aktivitet – arbetsterapi för äldre personer med synnedsättning utan kostnad (värde 360 kr). Skriften riktar sig till yrkesverksamma som möter äldre personer på olika platser i vårdkedjan. I skriften presenteras allmän kunskap om synnedsättningar, synfunktioner och vanligt förekommande ögonsjukdomar. Skriften fokuserar främst på vikten av aktivitet för personer med synnedsättning och vad en aktivitetsutredning kan innefatta samt exempel på arbetsterapeutiska bedömningar och insatser. 

Beställ paketet här!

 

Internationella Syndagen

Den Internationella Syndagen (World Sight Day) den 12 oktober arrangeras av International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) och Världshälsoorganisationen (WHO). Här kan du läsa mer om dagen.