Är du nyutbildad arbetsterapeut?

Michael Sahlin och Hanna Svensson

Missa i så fall inte vår nya lunchträff "Ny i yrkeslivet" den 23 mars, där nyutbildade arbetsterapeuter möts online för att prata med förbundet och varandra om hur det är att vara ny på jobbet.

Michael Sahlin, ombudsman och leg. arbetsterapeut, och studentombudsman Hanna Svensson håller i träffen.

Varför den här nya satsningen?

– Många nyexaminerade arbetsterapeuter hör av sig till oss med frågor om att vara ny i yrket, säger Hanna. Det kan handla om fackliga frågor och tips på kurser, men också vad jag uppfattar som ett behov av allmänt stöd. Ibland kan det helt enkelt kännas ganska ensamt att vara ny. Dagslägets stora efterfrågan på arbetsterapeuter kan också resultera i att nyexaminerade blir mer ”ensamma” på arbetsplatsen än vad de önskar. Här kan förbundet stötta upp genom att fungera ”kollegialt” – i meningen att personen får kollegor genom sitt medlemskap i förbundet, exempelvis genom att medverka i den här lunchträffen.

Vad kommer hända under träffen?

– Jag kommer att inleda med utgångspunkt i frågan ”Vad hade jag velat ha koll på när jag var ny i yrket?”, säger Michael. Den största delen av träffen handlar dock om att låta deltagarna själva nätverka med varandra och ställa frågor om sin nya situation till oss på förbundet.

Om du är ny i yrket och vill utbyta erfarenheter med andra i samma situation, missa inte detta tillfälle! Anmäl dig senast kl. 12:00 den 22 mars.