Ad-AHA Stroke – bedömningsinstrument med fokus på motorik

Matilda Svärdling och Emma Dal
Matilda Svärdling och Emma Dal använder bedömningsinstrumentet "Ad-AHA Stroke” för att bedöma patienternas in- och utstatus. I en Ad-AHA Stroke-bedömning filmas patienten när hen genomför en tvåhandsaktivitet under 10–20 minuter.

På Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken på Danderyds sjukhus använder arbetsterapeuterna Matilda Svärdling och Emma Dal ”Ad-AHA Stroke” för att bedöma patienternas in- och utstatus. ”Det gör att vi kan rikta insatserna mer specifikt och att vi snabbt hittar en rimlig nivå för träningen”, säger Matilda.

Assisting Hand Assessment StrokeAd-AHA Stroke – är ett standardiserat test som mäter och beskriver hur effektivt en person med hemipares till följd av en förvärvad hjärnskada använder sin påverkade hand tillsammans med den fungerande handen i bimanuella aktiviteter.

I en Ad-AHA Stroke-bedömning filmas patienten när hen genomför en tvåhandsaktivitet (testet innehåller två valbara aktiviteter) under 10–20 minuter. Förmågan att använda den påverkade handen tillsammans med den andra handen poängbedöms utifrån observerade kriterier som är beskrivna i manualen.

– Den ena testet består av att patienten får ett inslaget paket med ett kuvert med en hälsning från en tidigare patient, berättar Emma. Hen får öppna kuvertet och paketet, ta bort pappret på godiset som ligger i paketet, för att sen slå in paketet igen, med en ny godis i. Papper, tejp och sax finns tillhanda på den sida där personen är svag.

Emma Dal vid ett bord.
Emma Dal under testningen som består av att patienten filmas medan hen öppnar och slår in ett paket.

Matilda och Emma tycker att det är värdefullt att övningen filmas eftersom man i lugn och ro kan göra analysen i efterhand och gå tillbaka till filmen i omgångar för att pinpointa svårigheterna och utifrån det bedöma vart man ska börja träna.

Men filmning sker bara med patientens godkännande.

– De allra flesta är okej med filmningen, när de får höra att det är en viktig del i bedömningen, säger Matilda.

Inför att patienten ska skrivas ut får hen göra om samma aktivitet igen, för att se om det har blivit någon skillnad. Även det momentet filmas.

– Många patienter känner verkligen vilken skillnad det är mellan första och andra omgången, säger Emma, och eftersom vi filmar båda gångarna blir resultatet väldigt mätbart, vilket är bra.

Den strukturerade dokumentationen som görs efter testningarna ger också ett bra underlag för nästa vårdnivå, eftersom formuleringarna som finns där kan användas i journalen.

– Det blir ett professionellt språk som kan användas gemensamt oss kolleger emellan, säger Matilda.

Många av patienterna går vidare till en handmotorikgrupp som finns på kliniken. När de sedan skrivs ut, oftast hem, får de uppföljning av ett neuroteam. Både Matilda och Emma tycker att det vore värdefullt om även rehabteam kunde använda AHA-Stroke hemma hos patienten.

– Men visst underlättar det att vara på en klinik som vår när man gör testningen eftersom det är en väldigt strukturerad aktivitet som kräver ett visst utrymme och en del utrustning, säger Emma. Men det skulle ju säkert funka att packa med sig ett litet kit med filmkamera och tillbehör för paketinslagning!

I dag är metoden spridd internationellt men i Sverige är det hittills få som har börjat använda Ad-AHA Stroke. Metoden sticker ut lite i den arbetsterapeutiska verktygslådan eftersom det är fokus bara på det motoriska.

– Det är lite ovant för oss som arbetsterapeuter som ju vanligtvis beaktar både kognition och motorik i våra bedömningar, säger Matilda. Men vi kan rekommendera fler att börja använda Ad-AHA Stroke – det ger ett jättebra underlag för ett individuellt interventionsprogram.

Vill du också börja använda Ad-AHA Stroke?

Nästa kurs genomförs den 22–24 november 2023 och du anmäler dig senast den 1 november. Kursen går i Nacka, Stockholm. Läs mer och anmäl dig.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid kursantagning. Medlemmar betalar 7 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, för kursen i Ad-AHA Stroke (jämför ordinarie pris 15 000 kronor).

Bli medlem nu!