Tips inför motionsskrivandet

Ibland kan det vara lite svårt att veta hur man ska skriva en motion och vad man vill uppnå. Ta del av våra tips här!

Fokusera på vad är det ni vill ändra på eller utveckla. Vad vill ni uppnå? Utgå gärna ifrån er själva och era erfarenheter, men tänk på att fullmäktige inte hanterar individuella frågor. Beskriv vad som är ett problem, vad ni vill uppnå och argumentera för det.

Kolla upp motionerna från förra gången. Här hittar du motionerna till 2021. Där kan du både se vad som motionerades om då och vad förbundsstyrelsen svarade. I protokollet kan du också se vad beslutet blev. Om ni vill upprepa ett förslag som inte bifölls förra gången – fundera på hur ni ska argumentera i år!

Skriv kort och kärnfullt. Fler ord stärker inte alltid argumenten. Tänk på att andra enkelt ska kunna ta till sig av era argument och förslag. En av de vanligaste frågorna när man läser en motion är vad motionären egentligen vill. Tänk därför på att vara tydlig med vad du vill uppnå med motionen, och vilken förändring ni önskar se. En bra motion har en tydlig problemformulering och en tydlig beslutsformulering. Det kan vara enklare att få igenom en motion som beskriver vad man vill uppnå, än en motion som anger exakt hur förbundet ska göra för att uppnå detta. Alltför detaljerade motioner har ofta svårt att få gehör.

Avsluta med en tydlig förslagsformulering. Beskriv i punktform vad det är för beslut ni tycker ska fattas. Detta brukar skrivas med en eller flera meningar som börjar med orden "jag/vi föreslår att", därför kallas de för "att-satser". Det kan vara bra att dela upp förslaget i flera "att-satser" då det fattas beslut om varje punkt för sig.

Bolla gärna motionen med kansliet. Kansliet har inga synpunkter på vad ni vill åstadkomma, men kan hjälpa till att till exempel formulera att-satser så att de är möjliga att besluta om och genomföra.