Vi kan arbetsterapi

Sveriges Arbetsterapeuter är den enda fackliga organisationen som kan arbetsterapi.

Bli medlem!


Sveriges Arbetsterapeuters uppdrag är att utveckla professionen och visa på värdet av arbetsterapi. Vi driver nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv och arbetar aktivt för att öka kunskapen om professionen och arbetsterapeuters unika kompetens. Genom opinionsbildning visar vi hur viktig arbetsterapeuters kompetens är för individen och samhället i stort.

Värdet av arbetsterapi

Förbundet arbetar för att öka kunskapen om yrket och arbetsterapeuters unika kompetens och skapar opinion för värdet av arbetsterapi för den enskilde individen, närstående och samhället i stort. 

Hög representativitet och lokal närvaro

De flesta yrkesverksamma arbetsterapeuter i Sverige är medlemmar hos oss och var tionde medlem har ett förtroendeuppdrag i förbundet. Den höga representativiteten och den lokala närvaron är vår styrka. Vi tror att om alla arbetsterapeuter förenas i ett förbund och att vi med gemensam kraft för fram våra budskap, så kan vi påvisa arbetsterapeuters kompetens, förbättra löneutvecklingen och skapa ett hållbart arbetsliv med kontinuerlig kompetensutveckling.

Vi vill och strävar efter:

  • Kunskapsbaserad arbetsterapi är en erkänd väg till ett jämlikt och hållbart samhälle. Omvärlden ser att arbetsterapeuter, oavsett var de utför sitt arbete, får människors vardag att fungera.
  • Arbetsterapeuter har ett hållbart arbetsliv med god kompetens- och löneutveckling.
  • Sveriges Arbetsterapeuter drivs av engagerade medlemmar och är en naturlig hemvist för alla med arbetsterapeutexamen och alla arbetsterapeutstudenter.

Sveriges Arbetsterapeuter är din försäkring för ett tryggare och mer utvecklande arbetsliv.

Bli medlem!

Medlemskapet

318 kronor per månad. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet och kan ge dig 80 % av lönen som komplement när du beviljats a-kassa. Det är långt mer än vad bara a-kasseersättningen ger.