Gå med i vårt nätverk

För dig som är legitimerad arbetsterapeut är Sveriges Arbetsterapeuter ditt fack. Bli medlem idag!

Bli medlem!

Värdet av arbetsterapi

Förbundet arbetar för att öka kunskapen om yrket och arbetsterapeuters unika kompetens och skapar opinion för värdet av arbetsterapi för den enskilde individen, närstående och samhället i stort. 

Hög representativitet och lokal närvaro

De flesta yrkesverksamma arbetsterapeuter i Sverige är medlemmar hos oss och var tionde medlem har ett förtroendeuppdrag i förbundet. Den höga representativiteten och den lokala närvaron är vår styrka. Vi tror att om alla arbetsterapeuter förenas i ett förbund och att vi med gemensam kraft för fram våra budskap, så kan vi påvisa arbetsterapeuters kompetens, förbättra löneutvecklingen och skapa ett hållbart arbetsliv med kontinuerlig kompetensutveckling.

Nätverk och experthjälp

Att vara med i Sveriges Arbetsterapeuter innebär medlemskap i en professionsorganisation där du som arbetsterapeut har en unik möjlighet att få stöd i din professionella utveckling, råd i professionsetiska frågor och kontakt med sakkunniga arbetsterapeuter i förbundets expertpanel.

Gå med i Sveriges Arbetsterapeuter och bli tryggare. Som medlem får du bland annat:
  • 50 procents rabatt på kurser och publikationer
  • facklig rådgivning om något oväntat hänt i yrkeslivet
  • förhandlingsstöd
  • lönestatistik som ger dig möjlighet att följa arbetsterapeuters löneutveckling
  • kompetensutveckling i ditt yrke
  • inkomstförsäkring som tillsammans med a-kassa som mest ger 80 procent av din a-kassegrundande lön i ersättning, upp till 50 000 kronor per månad brutto, i sammanlagt 120 ersättningsdagar.
Bli medlem!

Medlemskapet

318 kronor per månad. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet och kan ge dig 80 % av lönen som komplement när du beviljats a-kassa. Det är långt mer än vad bara a-kasseersättningen ger.