Stöd och råd innan lönesamtal

Det ska löna sig att utbilda sig och vara med och upprätthålla välfärden!

Bli medlem!


Vi tror att vi kan förändra detta genom att alla arbetsterapeuter tillhör ett fackförbund med ett tydligt fokus: arbetsterapeuters karriär, kompetens, utbildning och lön.

Stöd och råd innan lönesamtal

Lönesamtalet är en diskussion mellan medarbetare och chef som syftar till en gemensam beskrivning och bedömning av arbetets krav samt en dialog om chefens bedömning av medarbetarens prestation och andra lönepåverkande faktorer.

Lönesamtalet är grunden för att vårt nu gällande löneavtal ska kunna fungera. Det är en förutsättning för ett individuellt lönesystem. Ett bra lönesamtal är när du har inflytande och är delaktig.

Lönestatistik och rådgivning

För att förändra löneläget krävs hårt arbete på många olika plan. Som stöd till medlemmar erbjuder vi lönestatistik och rådgivning med lokala och centrala ombudsmän. Vi driver också ett omfattande opinionsbildningsarbete på lokala arbetsplatser såväl som på nationell nivå. Varje år har hundratals lokala ombud löneöverläggningar med arbetsgivare i hela landet.

Arbetsterapeuters löneutveckling

Min sida hittar du lönestatistik som ger dig möjlighet att följa arbetsterapeuters löneutveckling. Lönestatistiken möjliggörs av att våra medlemmar svarar på Sveriges Arbetsterapeuters årliga löneenkät.

Som medlem får du bland annat:
  • stöd och råd om något oväntat hänt i yrkeslivet
  • lönerådgivning vid lönerevision
  • lönestatistik som ger dig möjlighet att följa arbetsterapeuters löneutveckling
  • kompetensutveckling i ditt yrke
  • inkomstförsäkring som tillsammans med a-kassa som mest ger 80 procent av din a-kassegrundande lön i ersättning, upp till 50 000 kronor per månad brutto, i sammanlagt 120 ersättningsdagar.

Gör som de flesta av Sveriges legitimerade arbetsterapeuter – bli medlem i vårt förbund!

Bli medlem!Medlemskapet

318 kronor per månad. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet och kan ge dig 80 % av lönen som komplement när du beviljats a-kassa. Det är långt mer än vad bara a-kasseersättningen ger.