Löner och lönestatistik

Har du rätt lön? Hur ser lönebilden ut? Vad har du rätt till?

Det ska löna sig att utbilda sig och vara med och upprätthålla välfärden!

Vi tror att vi kan förändra detta genom att alla arbetsterapeuter tillhör ett fackförbund med ett tydligt fokus: arbetsterapeuters karriär, kompetens, utbildning och lön.

Lönestatistik och rådgivning

För att förändra löneläget krävs hårt arbete på många olika plan. Som stöd till medlemmar erbjuder vi lönestatistik och rådgivning med lokala och centrala ombudsmän. Vi driver också ett omfattande opinionsbildningsarbete på lokala arbetsplatser såväl som på nationell nivå. Varje år har hundratals lokala ombud löneöverläggningar med arbetsgivare i hela landet.

Arbetsterapeuters löneutveckling

På Min sida hittar du lönestatistik som ger dig möjlighet att följa arbetsterapeuters löneutveckling. Lönestatistiken möjliggörs av att våra medlemmar svarar på Sveriges Arbetsterapeuters årliga löneenkät.

Som medlem får du bland annat:

  • stöd och hjälp om något oväntat hänt i yrkeslivet
  • lönerådgivning vid lönerevision
  • lönestatistik som ger dig möjlighet att följa arbetsterapeuters löneutveckling
  • kompetensutveckling i ditt yrke
  • inkomstförsäkring som tillsammans med a-kassa som mest ger 80 procent av din a-kassegrundande lön i ersättning, upp till 50 000 kronor per månad brutto, i sammanlagt 120 ersättningsdagar.
Bli medlem!


Medlemskapet

318 kronor per månad. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet och kan ge dig 80 % av lönen som komplement när du beviljats a-kassa. Det är långt mer än vad bara a-kasseersättningen ger.