Ett tryggare arbetsliv

Du som är arbetsterapeut och vill förstärka din a-kassa - bli medlem i vårt förbund!

Bli medlem!


Sveriges Arbetsterapeuter arbetar för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt jobb – att arbetsmiljön ska vara hälsosam, arbetsorganisationen effektiv, att arbetsterapeutprofessionen utvecklas och att utbildning och kompetens ska löna sig. Vi driver alltså både dina fackliga och professionens intressen!

Facklig rådgivning – en trygghet för dig

Om du behöver facklig rådgivning inför löneförhandlingar, anställningsavtal, pensioner, försäkringar samt hjälp vid varsel och uppsägning kontaktar du vår fackliga rådgivning. Då kommer du alltid direkt till en kvalificerad ombudsman som är expert på lagar, avtal och arbetsterapeuters arbetssituation. 

Lönestatistik och Saco lönesök

Du som är medlem hittar lönestatistik på Min sida. Den ger dig möjlighet att följa arbetsterapeuters löneutveckling. Det är ett ovärderligt underlag för våra analyser. Lönestatistiken möjliggörs av att våra medlemmar svarar på Sveriges Arbetsterapeuters årliga löneenkät.

Som medlem får du bland annat:
  • förhandlingsstöd om något oväntat hänt i yrkeslivet
  • rådgivning vid lönerevision
  • lönestatistik som ger dig möjlighet att följa arbetsterapeuters löneutveckling
  • kompetensutveckling i ditt yrke
  • inkomstförsäkring som tillsammans med a-kassa som mest ger 80 procent av din a-kassegrundande lön i ersättning, upp till 50 000 kronor per månad brutto, i sammanlagt 120 ersättningsdagar.
Bli medlem!

Medlemskapet

318 kronor per månad. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet och kan ge dig 80 % av lönen som komplement när du beviljats a-kassa. Det är långt mer än vad bara a-kasseersättningen ger.