Bli medlem

Bli medlem i Sveriges Arbetsterapeuter - förbundet för dig som är legitimerad arbetsterapeut.

Bli medlem!


De flesta yrkesverksamma arbetsterapeuter i Sverige är medlemmar hos oss. Den höga representativiteten och den lokala närvaron är vår styrka. Vi tror att om alla arbetsterapeuter förenas i ett förbund och att vi med gemensam kraft för fram våra budskap, så kan vi påvisa arbetsterapeuters kompetens, förbättra löneutvecklingen och skapa ett hållbart arbetsliv med kontinuerlig kompetensutveckling.

En bra grund att stå på

Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal så har du och dina arbetskamrater en bra grund att stå på som ger fördelaktiga villkor, ersättningar och trygghet. 

Kollektivavtalet ger rätt till många bra förmåner och ersättningar som till exempel tjänstepension, försäkringar, extra ersättning när du arbetar övertid, extra sjuklön vid sjukdom och extra föräldralön när du blir föräldraledig. Kollektivavtalet reglerar även många viktiga anställningsvillkor, lön och hur den årliga löneprocessen är tänkt att fungera.

Värdet av arbetsterapi

Sveriges Arbetsterapeuters uppdrag är att utveckla professionen och visa på värdet av arbetsterapi. Vi driver nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv och arbetar aktivt för att öka kunskapen om professionen och arbetsterapeuters unika kompetens. Genom opinionsbildning visar vi hur viktig arbetsterapeuters kompetens är för individen och samhället i stort.

Gå med i Sveriges Arbetsterapeuter och bli tryggare. Som medlem får du bland annat:
  • förhandlingsstöd om något oväntat hänt i yrkeslivet
  • facklig rådgivning 
  • lönestatistik som ger dig möjlighet att följa arbetsterapeuters löneutveckling
  • rabatt på kurser och publikationer
  • inkomstförsäkring som tillsammans med a-kassa som mest ger 80 procent av din a-kassegrundande lön i ersättning, upp till 50 000 kronor per månad brutto, i sammanlagt 120 ersättningsdagar.
Bli medlem!

Medlemskapet

318 kronor per månad. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet och kan ge dig 80 % av lönen som komplement när du beviljats a-kassa. Det är långt mer än vad bara a-kasseersättningen ger.