ADL-Taxonomin®: Digital användning av begrepp i journalsystem

ADL-Taxonomin® är ett av de mest använda arbetsterapeutiska bedömningsinstrumenten i Sverige. Instrumentets original har även vidareutvecklats med anpassningar till ett antal olika målgrupper barn, personer med synnedsättning samt personer med psykisk funktionsnedsättning. Allt material som ingår i instrumentets manual (texter, tabeller, diagram, formulär m.m.) har tagits fram av författarna och upphovsrättspersonerna.

ADL-Taxonomin® är upphovsrättsligt skyddat, varumärkesskyddat och Sveriges Arbetsterapeuter är utgivare för materialet. Detta innebär bland annat att endast upphovsrättspersonerna och Sveriges Arbetsterapeuter får göra ändringar i materialet samt att kopiering och spridning av materialet endast får ske genom i förväg lämnade tillstånd. Tredje part får således inte ta in instrumentet i sina journalsystem (används här för för samtliga former av digitala vård- och verksamhetssystem för patientjournaler) utan tillstånd. För att möjliggöra att instrumentet används korrekt i journalsystemen kan Sveriges Arbetsterapeuter, på uppdrag av upphovsrättspersonerna, ge tillstånd till detta under förutsättning att ett antal kriterier är uppfyllda.

Förutsättningar för tillstånd

Läs nogsamt igenom nedanstående texter för att sedan teckna avtal. 

Vilka grundkriterier ska vara uppfyllda?

  • Att den arbetsterapeut som använder instrumentet har tillgång till ADL-Taxonomin®:s manual (senaste upplagan) i sin helhet. ADL-Taxonomin® finns att köpa i Sveriges Arbetsterapeuters webbutik.
  • Att den arbetsterapeut som använder instrumentet har kunskap om hur ADL-Taxonomin® ska tillämpas. Sveriges Arbetsterapeuter erbjuder kurser i ADL-Taxonomin®.
  • Att ADL-Taxonomin®:s begrepp (definitioner, aktiviteterna, delaktiviteterna och bedömningsalternativ) ska sättas in korrekt enligt instrumentets systematik och ej ändras. Här kan du se ett exempel på hur det kan se ut (koppling till undersida).
  • Att hänvisning till senaste upplagan görs i samband med journalsystemet "Törnquist, K. & Sonn, U. (ÅÅÅÅ). ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga. Sveriges Arbetsterapeuter".

För vem gäller avtalet?
Avtalet gäller för verksamheter där arbetsterapeuter är verksamma. Verksamhetschef eller motsvarande är den som tecknar avtalet och det gäller för de arbetsterapeuter som ska använda ADL-Taxonomin® i verksamheten oavsett antal användare. Avtalet gäller för alla arbetsterapeuter som omfattas av verksamhetens uppdrag och som i övrigt uppfyller ovanstående kriterier.

Kostar det något att avtala?
Så länge ett avtal om tillstånd tecknas och att ovanstående kriterier är uppfyllda föreligger inte någon avgift.

Hur länge gäller avtalet?
Avtalet gäller från det accepterats av båda parter och gäller tillsvidare med rätt för endera part att säga upp det med tre månaders uppsägningstid. Sveriges Arbetsterapeuter har även rätt att säga upp avtalet med omedelbart upphörande, om användaren inte längre uppfyller kriterierna eller på annat sätt bryter mot avtalet.

Vad omfattar avtalet?
På samma sätt som att arbetsterapeuter kan använda ADL-Taxonomin®:s bedömningsformulär för eget bruk i sin verksamhet, så ger tillståndet möjlighet att i journalsystemet kunna föra in ADL-Taxonomin® samlade begrepp och tillämpning av såsom de är preciserade i bedömningsformulär.

Arbetsterapeuter är avsedda bedömare av ADL-Taxonomin®. Enskilda begrepp kan komma att vara tillgängliga för andra professioner i journalsystemet men ADL-Taxonomin® som helhet har enbart arbetsterapeuter som avsedda bedömare.

Några förtydliganden

  • Det är inte tillåtet att införliva ADL-Taxonomin®:s cirkeldiagram i journalsystemet. För det behövs ett separat avtal med upphovsrättsinnehavarna och Sveriges Arbetsterapeuter.
  • Det är inte tillåtet att införliva grunddokument (icke-ifyllda) av ADL-Taxonomin®:s bedömningsformulär och cirkeldiagram i ett tredjeparts system. Dessa ska hämtas från webbsidan med lösenord från manualen.
  • Det är däremot tillåtet att ha ett ifyllt ADL-Taxonomin®:s bedömningsformulär och cirkeldiagram som en bifogad bilaga till journalsystemet.

Teckna avtal

Om samtycke för ovanstående förutsättningar finns och kriterier uppfylls kan ansvarig för verksamhet teckna avtal med Sveriges Arbetsterapeuter (baserat på en överenskommelse med upphovsrättspersonerna).

ADL-Taxonomin® och dess upphovsrättspersoner

Författare originalet: Kristina Törnquist och Ulla Sonn
Medförfattare barn: Bo Zetterlund
Medförfattare synnedsättning:  Barbro Lutteman
Medförfattare psykiatri: Kajsa Lidström Holmqvist